Selamat Datang,...

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Tiada ungkapan yang indah selain ucapan Alhamdulillah sebagai rasa syukur atas segala limpahan nikmat dan rahmat-Nya yang tiada terkira. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak beliau.

“ Dan ( ingatlah ) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “ Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. “ Mereka berkata, “ Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih memuji - Mu dan menyucikan nama – Mu? “ Dia berfirman, “ Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”… [ Al Baqarah : 30 ]

Bulan Februari 2015

Posted under Laporan on : 09/03/2015 16:32:15
Jazakumullah khoir atas partisipasinya, semoga Allah merahmati, memberkahi  dan melipat gandakan rizki bapak, ibu atau saudara yang telah mengamanahkan kepada al farras. Berikut kami laporkan keuangan bulan Februari 2015, 
Info Lebih lanjut dapat menghubungi  Sutris : 08561305335 

read more » - comments

Kode Etik Pengguna Jalan

Posted under Artikel on : 16/02/2015 14:59:48
Dari Abu Sa’id al-Khudriy radhiallaahu 'anhu bahwasanya Nabi Shallallâhu 'alaihi wasallam bersabda: “Janganlah kalian duduk-duduk di (pinggir-pinggir) jalan!”. Lalu mereka berkata: “wahai Rasulullah! Kami tidak punya (pilihan) tempat duduk-duduk untuk berbicara (disana)”. Beliau bersabda: “bila tidak bisa kalian hindari selain harus duduk-duduk (di situ) maka berilah jalan tersebut haknya!”. Mereka berkata: “Apa hak jalan itu, wahai Rasulullah?”. beliau bersabda: “memicingkan pandangan, mencegah (adanya) gangguan, menjawab salam serta mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran”. (H.R. Muttafaqun ‘alaihi).

read more » - comments

Memahami makna Shodaqoh

Posted under Artikel on : 11/02/2015 10:07:34
Kata yang mudah diucapkan, mudah di tulis dan sering di dengar yaitu kata shodaqoh. Tapi tahukah apa makna dan manfaat dari sedekah itu ? Kadang orang sering mendengarnya tapi tak mau cari tahu dan memahami akan apa yang didengarnya. 

read more » - comments

Bulan Januari 2015

Posted under Laporan on : 11/02/2015 09:37:49
Jazakumullah atas partisipasinya, berikut kami laporkan keuangan bulan Januari 2015, 
Info Lebih lanjut dapat menghubungi  Sutris : 08561305335 

read more » - comments

Mempersiapkan Diri Membangun Keluarga

Posted under Artikel on : 16/12/2014 13:19:55

“Dan diantara sebahagian dari tanda-tanda kebesaran Allah SWT, Dia menciptakan pasangan dari jenis kalian sendiri, supaya kalian betah tinggal bersamanya. Dan Dia menciptakan diantara kamu rasa cinta dan kasih. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran  Allah bagi orang-orang bagi orang-orang yang berfikir”

(QS. Ar-Ruum:21)

read more » - comments

0218452178
52496131
08561305335
admin@al-farras.com
Bank Transfer :

KCB Time Square a.n sutris 7401044128