Selamat Datang,...

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Tiada ungkapan yang indah selain ucapan Alhamdulillah sebagai rasa syukur atas segala limpahan nikmat dan rahmat-Nya yang tiada terkira. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak beliau.

“ Dan ( ingatlah ) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “ Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. “ Mereka berkata, “ Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih memuji - Mu dan menyucikan nama – Mu? “ Dia berfirman, “ Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”… [ Al Baqarah : 30 ]

Sifat Malu 1

Posted under Artikel on : 22/11/2014 11:35:35
Dari Abi Mas'ud al-Badri radhiallâhu 'anhu, dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: " Sesungguhnya diantara ucapan kenabian pertama (Adam) yang didapat oleh manusia (dari generasi ke generasi-red) adalah: 'jika engkau tidak merasa malu maka perbuatlah apa yang engkau inginkan' ". (H.R.Bukhari)

read more » - comments

Kepemimpinan

Posted under Artikel on : 21/11/2014 11:01:39
Seorang pemimpin haruslah cukup besar untuk mengakui kesalahan-kesalahannya, cukup cerdas untuk memetik pelajaran darinya, dan cukup kuat untuk melakukan tindakan perbaikan. ( John Maxwell ) Kepemimpinan Rosulullah SAW yang antara lain tercermin dalam lima sifat berikut selalu berlaku sepanjang masa.

read more » - comments

Model Rumah Tangga

Posted under Artikel on : 19/11/2014 15:44:08
Dari buku Life Excellent, Reza M Syarif memberikan beberapa tips menarik dan cara untuk membentuk umah tangga yang excellent. Namun disini hanya akan saya ringkas model rumah tangga yang penulis sampaikan, untuk lebih lengkapnya baca dibuku. Semoga bermanfaat.

read more » - comments

Adab membaca Al Qur'an

Posted under Artikel on : 19/11/2014 14:59:00
MediaMuslim.Info - Al Qur’anul Karim adalah firman Alloh Subhanahu wa Ta’ala yang tidak mengandung kebatilan sedikitpun. Al Qur’an memberi petunjuk jalan yang lurus dan memberi bimbingan kepada umat manusia di dalam menempuh perjalanan hidupnya, agar selamat di dunia dan di akhirat, dan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Alloh Subhanahu wa Ta’ala. Untuk itulah tiada ilmu yang lebih utama dipelajari oleh seorang muslim melebihi keutamaan mempelajari Al-Qur’an. Sebagaimana sabda Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam, yang artinya: “Sebaik-baik kamu adalah orang yg mempelajari Al-Qur’an dan mengajarkannya.” (HR: Bukhari)

read more » - comments

Adab - adab terhadap Al Qur'an

Posted under Artikel on : 19/11/2014 14:57:28
Setiap muslim harus meyakini kesucian Kalamulloh, keagungannya, dan keutamaannya di atas seluruh kalam (ucapan). Al-Qur'anul Karim itu Kalamulloh yang di dalamnya tidak ada kebatilan. Al-Qur'an memberi petunjuk jalan yang lurus dan memberi bimbingan kepada umat manusia di dalam menempuh perjalanan hidupnya, agar selamat di dunia dan di akhirat, dan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Alloh Ta'ala

read more » - comments

021 8452178
23431262
081296761712
admin@al-farras.com
Bank Transfer :

KCB Time Square a.n sutris 7401044128