Selamat Datang,...

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Tiada ungkapan yang indah selain ucapan Alhamdulillah sebagai rasa syukur atas segala limpahan nikmat dan rahmat-Nya yang tiada terkira. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak beliau.

“ Dan ( ingatlah ) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “ Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. “ Mereka berkata, “ Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih memuji - Mu dan menyucikan nama – Mu? “ Dia berfirman, “ Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”… [ Al Baqarah : 30 ]

Mempersiapkan Diri Membangun Keluarga

Posted under Artikel on : 16/12/2014 13:19:55

“Dan diantara sebahagian dari tanda-tanda kebesaran Allah SWT, Dia menciptakan pasangan dari jenis kalian sendiri, supaya kalian betah tinggal bersamanya. Dan Dia menciptakan diantara kamu rasa cinta dan kasih. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran  Allah bagi orang-orang bagi orang-orang yang berfikir”

(QS. Ar-Ruum:21)

read more » - comments

Keutamaan memberi nafkah keluarga

Posted under Artikel on : 12/12/2014 14:34:21
Tidaklah Allah memerintahkan satu perkara, melainkan perkara itu pasti dicintai-Nya dan memiliki keutamaan di sisi-Nya serta membawa kebaikan bagi para hamba. Termasuk masalah memenuhi nafkah keluarga.

read more » - comments

Bulan Desember 2014

Posted under Laporan on : 10/12/2014 10:51:52
Jazakumullah atas partisipasinya, berikut kami laporkan keuangan bulan Desember 2014, 
Info Lebih lanjut dapat menghubungi Sutris : 08561305335 

read more » - comments

Anak idaman

Posted under Artikel on : 09/12/2014 13:11:28
Anak adalah buah hati bagi kedua orang tuanya yang sangat disayangi dan dicintainya.
Sewaktu bahtera rumah tangga pertama kali diarungi, maka pikiran pertama yang terlintas dalam benak suami istri adalah berapa jumlah anaknya kelak akan mereka miliki serta kearah mana anak tersebut akan dibawa.
Menurut Sunnah melahirkan anak yang banyak justru yang terbaik.

read more » - comments

Sifat Malu 2

Posted under Artikel on : 03/12/2014 14:48:59
Ada dua sifat malu yang dimiliki setiap manusia yaitu 
Yang pertama sifat malu bawaan yang tidak didapat melalui proses ; ini merupakan akhlaq yang paling mulia yang Allah karuniakan kepada hambaNya, oleh karena itulah dalam sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam dikatakan: "sifat malu tidak membawa selain kebaikan" sebab ia akan mencegah orang yang memilikinya untuk melakukan perbuatan yang buruk-buruk dan hina serta mendorongnya untuk menggunakan akhlaq yang mulia.

read more » - comments

0218452178
52496131
08561305335
admin@al-farras.com
Bank Transfer :

KCB Time Square a.n sutris 7401044128